onsdag 25. april 2007

lei av oppgave

eg e så møkka lei. metode, kvalitativt forskningsintervju, tilrettelegging av intervjusituasjon, intervjuperson, intervjuguide, datamateriale, analyse av intervju, teoridel, sykepleieteorier, kari martinsen sin omsorgsteori, virginia henderson, florence nightingale, folkehelseperspektivet, problemstilling, kategorier, tema, eldre og ernæring, hjelpemidler, tid, estetikk, etiske problemer...

tjo og hei og hopp og sprett! dette ska gå så BRA!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg intervjua en lege en gang. Det var mye lettere! Forberedte meg ingenting nest.

Bortsett fra tre års utdannelse, et tonn bøker og endeløse timer med eksamenslesing...

En tid for alt! :-)

Aud Torill sa...

Jeppjepp!
Trokje du e den eneste som er litt lei den oppgaven! Men d ska kje du tenke på, for du skal jo spise middag hos din mormor og morfar! Så sier bare; pis for den! :)

Glede mæg t i kveld :) D kjeme t å bli bra! I mårå ska æg opp t mårmår å henta LIGRETTO - så då må me få t ein spelekveld :)

Snakkes!
Ikkje - klem